ΣΙΚΕΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

pic.jpg
Γρίβα 23
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100

e-mail: mitsoulogistirio@gmail.com

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δ/νση κατοικίας: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, Ρόδος, Δωδεκανήσου
1) κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10.000,00 ευρώ, έλαβε 10.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο
2) εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 0,00
3) εγγυητική εισφορά αξίας 0,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οικονομικές καταστάσεις
 
     
     
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
     
     
     
     
     
     
     
ΣΙΚΕΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.